Pårørendesenter

Berørt person
  De som sitter på pårørendesenter får kun inn frigitt informasjon og ser kun denne loggen. De har som hovedoppgave å informere pårørende om situasjonen...
Thu, 12 Oct, 2017 at 6:13 PM
Logging
Når pårørende er lagt til, kan du føre en logg på det den pårørende melder og hvilken beskjed som sist ble gitt til vedkommende. All frigitt informasjon s...
Thu, 12 Oct, 2017 at 6:15 PM