Fra startsiden kan du opprette en ny hendelse. Klikk på Opprett hendelse.


Velg om det er en Reell hendelse eller en Øvelse. Skriv inn en tittel og en beskrivelse. Når det er gjort, trykker du Lagre og velg innsatsteam.

Du får nå en oversikt over alle lagene. Velg de lagene du ønsker å innkalle. De markeres med rødt. Trykk Send innkalling når du har valgt de lagene du ønsker.


Gå så til loggen. Du kan legge ut meldinger i loggen ved å skrive i boksen Ny loggføring.


Nye meldinger i loggen vises med en gang.


Du kan kalle inn ekstra team i etterkant. Klikk på de tre vertikale strekene øverst til høyre og Inviter lag.


Ved å trykke på den røde boksen oppe til venstre kan du se hvilke lag som har blitt kalt inn og hva de enkelte har respondert.