Systemadministrator
Systemadministrator har tilgang til brukeradministrasjonen, systembrukere, organisasjon, lag, ansatte og prosjektsettings.


Resepsjonist
Resepsjonist har tilgang til å opprett ny hendelse, Alert center? og se frigitt informasjon fra loggen.

Hendelsessekretær
Hendelsessekretær har tilgang til å opprette en ny hendelse, se lukkede hendelser, invitere teams til hendelsen, tilgang til hovedloggen, situasjonsstatus, hendelsessted, teamstatus, loggstrømmen, dokumentasjonssenter og rapporter. Alert center?

Kriseleder
Kriseleder har tilgang til opprett ny hendelse, lukkede hendelser, alert center, tilgang til hovedloggen, situasjonsstatus, hendelsessted, teamstatus, inviter teams, dokumentasjon senter og rapporter.

HR management
HR management har tilgang til Ansatte, Alert center og pårørendesenter.

Industriell sikkerhets management
Industriell sikkerhetsmanagement har tilgang til situasjonstatus, hendelsessted og dokumentasjonssenter.

Pårørendesenter personell
Pårørendesenter-personell har tilgang til pårørendesenter.

Media personell
Media personell har tilgang til Press/media senter.