Når hendelsen er over, er det viktig å avslutte hendelsen. Dette gjør du ved å klikke på Situasjonstatus og klikke på Avslutt hendelse.


Du får da opp et lite vindu. Her kan du skrive melding til personale og velge om den skal sendes på e-post eller SMS. Klikk deretter på Lukk hendelse. Hendelsen vil da bli avsluttet.