Når pårørende er lagt til, kan du føre en logg på det den pårørende melder og hvilken beskjed som sist ble gitt til vedkommende. All frigitt informasjon som kommer inn om den berørte personen havner da i denne loggen, og pårørende kan få beskjed med en gang.


Når man skriver et innlegg i loggen, kan man markere innlegget som innkommende telefon/e-post eller utgående telefon/e-post.

 


I figuren over kan man se at det er to loggføringer. Den nederste/første er beskjed fra moren, lagt inn av pårørendesenter. Den øverste er frigitt informasjon lagt inn av beredskapslederen. Den prikkete streken i midten viser at pårørende ikke har fått siste beskjed. Figuren nedenfor viser at den prikkete streken er borte, pårørende har fått beskjeden.Det er viktig å loggføre at pårørende har fått siste beskjed, slik at man vet hvilken beskjed vedkommende har fått og at ikke samme beskjed blir gitt flere ganger.