De som sitter på pårørendesenter får kun inn frigitt informasjon og ser kun denne loggen. De har som hovedoppgave å informere pårørende om situasjonen. De kan legge inn berørte personer og deres pårørende. Når du er logget inn i pårørendesenteret, kan du velge å se en liste over all personell, loggen, pårørenderapport og du kan opprette ny berørt person.


For å registrere en berørt person klikk på Opprett berørt person og fyll inn skjema. Under persontype velger du om den berørte personer er et vitne, ansatt eller tilfeldig forbipasserende. Flere persontyper kan legges til av din administrator - se persontyper. Under sted fyller du inn hvor den berørte personen befinner deg.


Klikk på Lagre berørt person, og den berørte personen legges i listen under All personell.


Ved å klikke på navnet til en berørt person får du opp all informasjon om denne personen. Du kan endre på personopplysninger ved å klikke på knappen mellom Edit og View, som du ser til høyre for navnet på det sorte feltet.


Du kan legge til pårørende på en berørte person. Dette gjør du ved å klikke på Legg til pårørende. Du får da opp et vindu. Fyll inn feltene og klikk Send.Ved å klikke på Rediger pårørende kan du legge til eller endre opplysningene til vedkommende.