Her kan du velge å se utdrag fra to logger samtidig. Du kan velge mellom å se på logger filtrert for nøkkelhendelser, pårørendesenter, frigitt informasjon og hovedloggen.


Nøkkelhendelser er informasjon som har kommet inn i loggen som er markert som nøkkelhendelser.

NOK-log er informasjon som blir loggført fra pårørende senteret (NOK = Next of kin).

Frigitt informasjon er bekreftet informasjon som kan gå ut til pårørende.

ELU-log er hovedloggen der alt blir loggført.


For å bytte logg klikk på ikonet av arkene på det sorte feltet og velg deretter logg i vinduet som åpnes.