Her ser du teamstatus for team som er kalt inn. Under responsstatus kan du se om personene som har blitt innkalt har svart på innkallelsen eller om de er logget inn. Denne oppdateres med SMS-svar. Det vil si at medlemmer som får innkalling via tekstmelding kan svare OK på denne.


Du kan selv endre på statusen ved å klikke i feltet under RESPONSSTATUS. Du får da opp en rød boks med forskjellige statuser. Klikk på rett status.


Du kan sende melding til hele team eller enkeltpersoner i teamet. For å sende melding til enkeltpersoner klikker du på navnet til den du vil sende en melding til. Du får da opp personinfo på høyre side og en tekstboks under hvor du kan skrive en melding under. Du kan også se tidligere sendte meldinger. Skriv meldingen og klikk Send melding.


For å sende melding til hele teamet klikker du på Send melding til team som du ser under teamstatus. Du får da opp ett nytt vindu med en tekstboks. Skriv melding og klikk Send.


Dersom det blir nødvendig, kan du gi team en time out. Dette gjør du ved å klikke på Time out-knappen som du finner under hvert team. Du får da opp et nytt vindu. Skriv en melding og klikk Start time out.


Teamet som er blitt satt til time out flytter seg nederst på siden til Teamstatus, under linjen Teams in time out.


For å avslutte time out, klikk på Time out under teamet, og klikk deretter på Avslutt time out i vinduet som åpnes.