Her får du opp kart over hvor hvert team og hvor alle personer i teamene er lokalisert. Dersom et medlem flytter på seg, vil den nye posisjonene vises i kartet. Lokaliteten for hendelsen vil også vises med en markør. Etter hvert som meldinger kommer inn i loggen, vil disse vises som snakkebobler i kartet.

Dersom det loggføres fra mobilenheter eller datamaskiner som ikke er satt opp til å levere GPS-posisjon, vil loggføringen GEO lokalisert til å være fra gruppen brukeren tilhører.