Når du har opprettet hendelse, kalt inn team og klikket GÅ TIL LOGG, kommer du til Aktiv hendelse. Her blir all informasjon som kommer inn om hendelsen loggført. Du kan se hvem som har lagt inn et innlegg og tid og dato for når det ble loggført. Dersom du klikker på et innlegget, kan du se om noen har lagt inn innlegget på vegne av andre.


Loggen er distribuert, så alle får tilgang til samme informasjon og den er tilgjengelig på mobil og pc.


Skriv i tekstboksen for å skrive et innlegg. Når du begynner å skrive, kan du velge om innlegget skal publiseres som frigitt informasjon. Dette vil si at det blir publisert som bekreftet informasjon og vil kunne gå ut til pårørende. Et eksempel kan være at en berørt person er brakt til sykehuset. Innlegget kan også publiseres som nøkkelhendelse, det vil si en viktig forandring i hendelsen, for eksempel brannvesenet har fått kontroll over situasjonen.


Klikk Legg til når du har skrevet ferdig.


Nøkkelhendelser er markert med en rød stjerne, mens Frigitt informasjon er markert med rød skrift over den aktuelle loggføringen. I tillegg er boksen som viser tid for loggføringen rød.


Oppe til venstre, over menyen, kan du se krisenivået til hendelsen. Beredskapsleder kan endre krisenivået etter hvert som situasjonen utvikler seg.