Når du har opprettet hendelsen, må du kalle inn team. Ved å klikket Fullført, kommer du rett til Inviter team til hendelsen. Her ser du Lokale, Regionale og Globale team.


Lokale team
Lokale team er team som er på en fast arbeidsplass eller som er lokale, for eksempel brannmannskap på en flyplass eller brannstasjonen i Kopervik. Lokale team ligger i samme gruppe som din egen bruker ligger i.


Regionale team
Regionale team er team som du kan kalle inn dersom det er krise, men som ikke er de nærmeste. Regionale team er team som er tilgjengelig innenfor den organisasjonen du har tilgang til. Det vi si at de kan ligge i undergrupper under den gruppen din bruker ligger i.

 

Globale team
Globale teams er team som er tilgjengelig i hele organisasjonen. Typiske globale team kan være ulike typer kunnskapsteam med kompetanse innen et spesielt felt, ledelsesteam fra ulike deler av organisasjonen etc. Disse kan kalles inn for å hjelpe med å overvåke sitasjonen dersom det er nødvendig.For å kalle inn et team må du klikke på den røde boksen med teamets navn. Du får da opp et lite vindu med navnene på personene som er medlem av teamet. Klikk på Bekreft innkalling. Medlemmene vil da motta en SMS og/eller en e-post (avhenger av hvilken varsel som er satt på den enkelte brukeren) med informasjon om at en hendelse har oppstått. De får også tilsendt brukernavn og passord for innlogging.


Når et team har blitt innkalt, endres fargen fra rød til sort.


Når alle nødvendige team er innkalt, klikk på GÅ TIL LOGG for å komme til den aktive hendelsen.


Du kan, til enhver tid, komme tilbake og invitere flere team. Klikk på Inviter team til hendelse i menyen til venstre for å gjøre dette. Team i sorte bokser er allerede kalt inn, mens team i røde bokser er ledige. Klikk på et ledig team for å kalle inn teamet. Sorte team er allerede kalt inn. Røde team er ledige.