Når en ny hendelse har oppstått, er det viktig å få den inn i ELU, slik at du kan kalle inn teams og få en oversikt over situasjonen.

Klikk på Opprett ny hendelse. Du får da opp et skjema som må fylles inn.


TITTEL: Her skriver du en tittel/navn på hendelsen, hva som har skjedd.

OPPSUMMERING: Her skriver du en kort beskrivelse av hva som har skjedd. Denne meldingen sendes ut til alle team som blir kalt inn.

VELG STED: Velger mellom organisasjonsenheter. Listen over organisasjonsenhetene blir hentet fra brukeradministrasjonen og vil begrense seg til de organisasjonsenhetene du har tilgang til.

LOKASJON: Her skriver du inn nøyaktig posisjon for hendelsen, adressen om du har den.

ØVELSE: Denne hukes ut dersom det er en øvelse.


Når du har fylt inn hendelsen, klikker du på Fullført.


Når du har opprettet hendelsen, må du kalle inn team. Ved å klikket Fullført, kommer du rett til Inviter team til hendelsen. Her ser du Lokale, Regionale og Globale team.