Det kan opprettes flere persontyper. En persontype kan for eksempel være et vitne, en tilfeldig forbipasserende eller en ansattDu kan tagge en person med en persontype opprettet fra pårørendesenteret.

For å opprette en ny persontype må man klikke på Innstillinger i hovedmenyen på venstre side. Du får da opp en rekke funksjoner. Velg Tags, og klikk deretter på PERSON TYPE TAG.

Her kan man redigere persontyper som allerede er opprettet og opprette nye. Klikk på Opprett kategori for å opprette en ny persontype.


Du får da opp et nytt vindu. Skriv inn navnet på persontypen, for eksempel Vitne, og klikk Send.


Den nye persontypen er nå opprettet. Du kan endre på persontypen ved å klikke på navnet. Du kan også legge ved en beskrivelse av persontypen.