Et team er en gruppe personer satt sammen av en felles funksjon i en gitt hendelse. For eksempel et lokalt brannvesen eller røkdykkere fra dette brannvesenet. Industrivern, pårørende senter og kriseledelsen kan tilhøre hver sine team.


Lokale team
Lokale team er team som er på en fast arbeidsplass eller som er lokale. For eksempel brannmannskap på en flyplass eller brannstasjonen i Kopervik. Lokale team ligger i samme gruppe som din egen bruker ligger i.


Regionale team
Regionale team er team som du kan kalle inn dersom det er krise, men som ikke er de nærmeste. Regionale team er team som er tilgjengelig innenfor den organisasjonen du har tilgang til. Det vi si at de kan ligge i undergrupper under den gruppen din bruker ligger i.

 

Globale team
Globale teams er team som er tilgjengelig i hele organisasjonen. Typiske globale team kan være ulike typer kunnskapsteam med kompetanse innen et spesielt felt, ledelsesteam fra ulike deler av organisasjonen etc. Disse kan kalles inn for å hjelpe med å overvåke sitasjonen dersom det er nødvendig.


Under Team kan du se alle teamene som er i de forskjellige organisasjonene. Du kan legge til nye team ved å holde musepilen over plusstegnet og klikke Opprett team.


Team som ikke har fått innkallingstekst under varslinger vil få en varseltrekant, som vist i figuren over. Du kan redigere og legge til ny innkallingstekst ved å klikke på teamnavnet for deretter å klikke på Innkallingstekst. Varseltrekanten vil bare vises dersom det ikke har blitt satt tekst på den varslingsenheten som teamdeltakere mottar ved innkalling. Så dersom et eller flere medlemmer av samme team mottar SMS og e-post ved innkalling, må begge varligsenhetene ha innkallingstekst.


Inne på hvert team får du også opp informasjon om teamet og medlemmene. Her kan du legge til nye medlemmer ved å holde musepilen over pluss tegnet og klikke på Legg til teammedlemmer.


Under Teamdeltakere kan du se de som allerede er medlemmer av teamet. Du kan velge om et medlem skal motta SMS, e-post eller begge ved innkalling. Du endrer på dette ved å klikke på brev og mobil-ikonet. Du får da opp en rød boks merket med Sett varsel. Her kan du klikke bort brev eller SMS ikonet.