Under brukeradministrasjonen får du tilgang til grupper og brukere fra det nivået din bruker ligger på. Din bruker kan se alle grupper fra den gruppen brukeren ligger i og ned i organisasjonstreet. En bruker som ligger i den øverste gruppen vil derfor ha tilgang til samtlige grupper og brukere i organisasjonen, mens en bruker som ligger lengre ned i gruppehierarkiet kun vil ha tilgang til sin del av treet og nedover.


Dersom du klikker på en organisasjonsenhet, kan du se hvem som er medlemmer av denne.


Du kan legge til nye medlemmer/brukere i organisasjonen ved å holde musepilen over plusstegnet i den røde lille boksen og deretter klikke på Ny bruker. Du får da opp et vindu. Fyll inn informasjonen om brukeren, sett roller og klikk Send. Vedkommende havner da i listen over brukere.


Ved å dobbeltklikke på fornavnet til brukeren, får du opp en side som viser navn, e-post, telefonnummer, brukernavn og hvilke tilganger brukeren har. Du kan endre på brukerens personopplysninger, språk og tilgangsnivå. Tilgangsnivået endres ved å huke av i boksene, mens språk endres ved å klikke på piltasten i boksen for språk.


For å forsikre at mobilnummeret til en bruker er riktig, må det verifiseres. Dette gjør du ved å klikke på linken Verifikasjonskode er ikke sendt, klikk for å sende. En kode blir da sendt ut til brukeren via tekstmelding, og brukeren må svare på meldingen ved å skrive inn koden.


For å sende brukernavn og passord til brukeren klikk på Send brukernavn og passord til bruker. Under de sorte feltene merket Medlem av team og Aktivitet hendelser ser du hvilke teams brukeren er medlem av og hvilke hendelser han/hun har deltatt på.


Du kan flytte brukere mellom de forskjellige gruppene i en organisasjon. Dette gjør du ved å klikke på Flytt bruker. Du får da opp et vindu, klikk på gruppen du vil flytte brukeren til.


Klikk Bekreft i neste vindu.


I neste vindu får du en bekreftelse på at brukeren er flyttet. Klikk på krysset i høyre hjørne for å lukke vinduet. Du vil da se at brukeren er flyttet til den nye gruppen.