For å få tilgang til preview-versjon av ELU-appen, må du gjøre følgende:


1. Send epost til apps@enovate.no og be om å få opprettet en test-bruker til ELU-appen.
2. Enovate vil da opprette en testbruker med din e-postadresse. Du vil motta en e-post fra Ionic. Åpne e-posten og klikk på View app.


3. Du vil da komme inn på en side der du registrer en Ionic testbruker, slik at du vil få tilgang til ELU-appen. Registrer din informasjon på skjemaet og klikk Sign up. Etter testbrukeren er registrert, kan du bare gå vekk fra siden du kommer inn på og gå videre til punkt 4.
4. Nå må du laste ned Ionic view-appen. Denne kan lastes ned gratis for henholdsvis iOS App Store og Google Play.
5. Når du har lastet ned Ionic view på din mobiltelefon, blir du bedt om å logge inn med ditt Ionic-brukernavn og -passord. Skriv inn det samme brukernavnet og passordet du opprettet i punkt 3. Det skal bare være nødvendig å skrive dette inn første gang.
6. Etter at du har logget inn på Ionic-appen, vil du se at Eluapp ligger klar til deg. Klikk på denne.7. Her kan du nå klikke View app. Da kommer du inn i selve ELU-appen.


8. Når du har kommet inn i selve ELU-appen, logger du inn med din egen ELU-bruker.


9. Om du på senere tidspunkt ønsker å gå inn og se på endringer som har blitt gjort i appen, åpner du bare Ionic View-appen på din mobil. Deretter gjentar du trinn 6-8 her. Merk at når det har kommet oppdateringer av ELU-appen, må du klikke på Sync to latest, før du klikker på View app (se bilde trinn 7). Da vil siste versjon av appen bli lastet ned til din mobil.